ⓘ Strwythur y Fyddin Brydeinig. Marchfilwyr yr Osgordd Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCR March-Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCMRD Y Corfflu Arfog Brenhinol Gwa ..

                                     

ⓘ Strwythur y Fyddin Brydeinig

Marchfilwyr yr Osgordd Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCR March-Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCMRD Y Corfflu Arfog Brenhinol Gwarchodlu Dragŵn 1af Y Frenhines QDG Y Gwarchodlu Dragŵn Albanaidd Brenhinol SCOTS DG Y Gwarchodlu Dragŵn Brenhinol RDG Hwsariaid Brenhinol y Frenhines QRH Y 9fed/12fed Waywyr Brenhinol 9/12L Hwsariaid Brenhinol y Brenin KRH Y Dragwniaid Ysgeifn LD Gwaywyr Brenhinol y Frenhines QRL Y Gatrawd Danc Frenhinol 1af 1 RTR Yr 2il Gatrawd Danc Frenhinol 2 RTR
                                     

1. Troedfilwyr

Adran y Gwarchodluoedd Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Gwarchodlur Grenadwyr 1 GREN GDS Bataliwn 1af Gwarchodlu Coldstream 1 COLM GDS Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Albanaidd 1 SG Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Gwyddelig 1 IG Bataliwn 1af Y Gwarchodlu Cymreig 1 WG Bataliwn y Fyddin Diriogaethol Catrawd Llundain LONDONS Yr Adran Albanaidd Bataliynau Parhaol Y Cyffinwyr Albanaidd Brenhinol, Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol yr Alban 1 SCOTS Y Ffiwsilwyr Ucheldirol Brenhinol, 2il Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 2 SCOTS Y Gwarchodlu Du, 3ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 3 SCOTS Yr Ucheldirwyr, 4ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 4 SCOTS Ucheldirwyr Argyll a Sutherland, 5ed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 5 SCOTS Bataliynaur Fyddin Diriogaethol 52ain Yr Iseldir, 6ed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 6 SCOTS 51ain Yr Ucheldir, 7fed Fataliwn Catrawd Frenhinol yr Alban 7 SCOTS Adran y Frenhines Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru Y Frenhines a Brenhinol Hampshire Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru Y Frenhines a Brenhinol Hampshire 1 PWRR 2il Fataliwn Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru Y Frenhines a Brenhinol Hampshire 2 PWRR Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 3ydd Fataliwn Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru Y Frenhines a Brenhinol Hampshire 3 PWRR Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr 1 RRF 2il Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr 2 RRF Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 5ed Fataliwn Catrawd Frenhinol y Ffiwsilwyr 5 RRF Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd 1 R ANGLIAN 2il Fataliwn Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd 2 R ANGLIAN Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 3ydd Fataliwn Y Gatrawd Frenhinol Angliaidd 3 R ANGLIAN Adran y Brenin Catrawd Dug Caerhirfryn Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn ar Goror Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Catrawd Dug Caerhirfryn Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn ar Goror 1 LANCS 2il Fataliwn Catrawd Dug Caerhirfryn Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn ar Goror 2 LANCS Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 4ydd Fataliwn Catrawd Dug Caerhirfryn Y Brenin, Swydd Gaerhirfryn ar Goror 3 LANCS Catrawd Swydd Efrog Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Catrawd Swydd Efrog Tywysog Cymru Ei Hun 1 YORKS 2il Fataliwn Catrawd Swydd Efrog Howards Gwyrddion 2 YORKS 3ydd Fataliwn Catrawd Swydd Efrog Dug Wellington 3 YORKS Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 4ydd Fataliwn Catrawd Swydd Efrog 4 YORKS Adran Tywysog Cymru Y Gatrawd Fersiaidd Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Gatrawd Fersiaidd Swydd Gaer 1 MERCIAN 2il Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd Swydd Gaerwrangon a Choedwigwyr 2 MERCIAN 3ydd Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd Swydd Stafford 3 MERCIAN Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 4ydd Fataliwn Y Gatrawd Fersiaidd 4 MERCIAN Y Cymry Brenhinol Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Cymry Brenhinol Y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol 1 R WELSH 2il Fataliwn Y Cymry Brenhinol Catrawd Frenhinol Cymru 2 R WELSH Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 3ydd Fataliwn Y Cymry Brenhinol 3 R WELSH Y Reifflwyr Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Reifflwyr 1 RIFLES 2il Fataliwn Y Reifflwyr 2 RIFLES 3ydd Fataliwn Y Reifflwyr 3 RIFLES 4ydd Fataliwn Y Reifflwyr 4 RIFLES 5ed Fataliwn Y Reifflwyr 5 RIFLES Bataliynaur Fyddin Diriogaethol 6ed Fataliwn Y Reifflwyr 6 RIFLES 7fed Fataliwn Y Reifflwyr 7 RIFLES Brigâd y Gyrcas Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Reifflwyr Gyrca Brenhinol 1 RGR 2il Fataliwn Y Reifflwyr Gyrca Brenhinol 2 RGR Y Gatrawd Barasiwt Bataliynau Parhaol Bataliwn 1af Y Gatrawd Barasiwt 1 PARA 2il Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt 2 PARA 3ydd Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt 3 PARA Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 4ydd Fataliwn Y Gatrawd Barasiwt 4 PARA Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol Bataliwn Parhaol Bataliwn 1af Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol 1 R IRISH Bataliwn y Fyddin Diriogaethol 2il Fataliwn Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol 2 R IRISH Catrawd Frenhinol Gibraltar Un fataliwn syn cynnwys un cwmni parhaol dau gwmni gwirfoddol.
                                     

2. Corffluoedd

 • Corfflu Brenhinol y Magnelau
 • Corfflu Brenhinol y Signalau
 • Corfflur Ysgol Fân-Arfau
 • Corfflu Hyfforddi Corfforol Brenhinol y Fyddin
 • Gwasanaethau Meddygol y Fyddin
 • Corfflur Peirianwyr Brenhinol
 • Corfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin
 • Corfflu Milfeddygol Brenhinol y Fyddin
 • Corfflu Cerddoriaeth y Fyddin
 • Corfflur Dirprwy Gadfridog
 • Y Corfflu Cudd-wybodaeth
 • Corfflu Awyr y Fyddin
 • Y Corfflu Arfogedig Brenhinol
 • Corfflur Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol
 • Corfflu Nyrsio Brenhinol y Fyddin y Frenhines Alecsandra
 • Corfflu Deintyddol Brenhinol y Fyddin