ⓘ Rhestr llyfrau Cymraeg. Maer rhestr llyfrau Cymraeg hon yn rhestrur llyfrau Cymraeg a dwyieithog a gedwir ar gronfa ddata Cyngor Llyfrau Cymru. Sefydlwyd y gron ..

                                     

ⓘ Rhestr llyfrau Cymraeg

Maer rhestr llyfrau Cymraeg hon yn rhestrur llyfrau Cymraeg a dwyieithog a gedwir ar gronfa ddata Cyngor Llyfrau Cymru. Sefydlwyd y gronfa ym 1996 a chynhwysir pob llyfr oedd ar gael ar y pryd a phob llyfr sydd wedi ymddangos ers hynny. Gwelir fod rhai peth gwybodaeth ar goll mewn mannau ac mae croeso i chi lenwir blychau gwag! Maer rhif mewn cromfachaun cyfeirio at y nifer o lyfrau a oedd wediu cyhoeddi rhwng c. 1996 a 2013.

Mae manylion o dros 12.000 o lyfrau ar y rhestr hyn ac rydym, felly, wedi gorfod eu dosbarthu o ran genres neu math o lyfr a hynny yn nhrefn yr Wyddor:

 • Amrywiol 70
 • Plant Cerddi, Storïau 2.088
 • Hanes, Hanes Lleol, Arferion Gwlad, Llên Gwerin 513
 • Barddoniaeth 445
 • Dramâu, Sgetsys, Pantomeimiau 142
 • Nofelau a Storïau ar Gyfer Oedolion 659
 • Cerddoriaeth, Caneuon, Caneuon Poblogaidd 303
 • Cyfansoddiadau a Thestunau Eisteddfod 62
 • Plant a Phobl Ifainc Nofelau a Storïau 1.455
 • Ysgrifau a Sgyrsiau 153
 • Natur, Daearyddiaeth, Daeareg 73
 • Astudiaethau a Thestunau Llenyddol 391
 • Iaith, Gramadeg a Geiriaduron 265
 • Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau 28
 • Bywgraffiadau a Chofiannau 228
 • Dysgwyr gweler hefyd Iaith, Gramadeg a Geiriaduron 116
 • Plant Llyfrau Cyfair 715
 • Deunydd Addysgol mewn tair rhan 3.146
 • Taith, Twristiaeth, Teithlyfrau 193
 • Athroniaeth, Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Economeg ar Gyfraith 104
 • Diddordebau, Chwaraeon, Hamdden, Coginio 162
 • Atgofion a Hunangofiannau 280
 • Crefydd, Hanes Crefydd 362