ⓘ Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur. Maer Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur yn sefydliad byd-eang sydd ai fryd ar ddarganfod atebion mwyaf pragmatig i b ..

                                     

ⓘ Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur

Maer Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur) yn sefydliad byd-eang sydd ai fryd ar "ddarganfod atebion mwyaf pragmatig i broblemau cyfnewidiol yr amgylchedd". Dymar corff syn cyhoeddi Rhestr Goch yr IUCN o greaduriaid sydd dan fygythiad, sef rhestr syn asesiad cyfoes o statws gadwriaethol creduriaid ledled y byd.

Maer IUCN yn cefnogi ymchwil ac yn rheoli prosiectau maes drwyr byd, ac yn ddull o uno mudiadau di-lywodraeth fel yr awgrymar enw "Undeb" ac asiantaethaur Cenhedloedd Unedig, cwmniau a chymunedau lleol gan gydlynuu holl weithgareddau a chreu polisiau. Dyma rwydwaith amgylcheddol hynar byd ac mae ganddo aelodaeth ddemocrataidd o dros 1.000 o sefydliadau a thros 11.000 o wyddonwyr gwirfoddol mewn dros 160 o wledydd. Mae ganddyn nhw dros 1.000 o staff proffesiynol a channoedd o bartneriaid ym mhob sector ar hyd a lled y byd. Mae pencadlys yr undeb yn Gland, Swistir.

Gweledigaeth IUCN yw byd cyfiawn syn "rhoi gwerth ar natur ac yn ei warchod".