ⓘ Macroiaith. Safon ryngwladol dros godau ieithoedd yw ISO 639-3. Wrth ddiffinio codau rhai or ieithoedd, maen rhoir term macroiaith ar achosion sydd ar y ffin rh ..

                                     

ⓘ Macroiaith

Safon ryngwladol dros godau ieithoedd yw ISO 639-3. Wrth ddiffinio codau rhai or ieithoedd, maen rhoir term macroiaith ar achosion sydd ar y ffin rhwng bod yn dafodieithioedd gwahanol dros ben ac yn ieithoedd cytras iawn ac ar amrywiadau llafar sydd wediu hystyried naill ain un iaith neun ieithoedd gwahanol oherwydd rhesymau ethnig neu wleidyddol yn hytrach na rhai ieithyddol.

Ceir 56 o ieithoedd yn ISO 639-2 a ystyrir yn facroieithoedd yn ISO 639-3. Defnyddir y categori "macroiaith" yn 16eg argraffiad Ethnologue hefyd.

Nid oedd gan rai o facroieithoedd ISO 639-2 ieithoedd unigol yn ISO 639-3, e.e ara Arabeg. Roedd gan eraill fel nor Norwyeg ddwy ran unigol nno Nynorsk, nob Bokmål eisoes yn 639-2. Mae hyn yn golygu bod rhai ieithoedd e.e. arb Arabeg Safonol a ystyrid yn dafodieithoedd un iaith ara gan ISO 639-2 yn awr yn ieithoedd unigol mewn rhai cyd-destunau yn ISO 639-3. Dyma 639-3 yn ceisio trin amrywiadau sydd efallain ieithyddol wahanol iw gilydd, ond y maeu siaradwyr yn eu gweld yn ffurfiau ar yr un iaith, e.e. yn achosion deuglosia, e.e. Arabeg Cyffredinol 639-2 ac Arabeg Safonol 639-3.Nodyn:TOClimit

                                     

1. Mathau o facroieithoedd

  • elfennau heb godau ISO 639-1: 30
  • hbs - hr, bs, sr
  • nor - nn, nb
  • elfennau heb godau ISO 639-1: 25
  • elfen nad oes ganddi god ISO 639-2: 1 - hbs
  • elfennau â dwy god ISO 639-2: 4 - fas, msa, sqi, zho
  • elfennau y mae gan eu hieithoedd unigol godau ISO 639-1: 2
                                     

2. Rhestr o facroieithoedd

Dim ond data swyddol oddi ar sydd yn y rhestr hon.

Ystyrir yr iaith Dungan dng yn agosach at Fandarin, ond nid yw ar y rhestr hon yn ISO 639-3 oherwydd datblygiadau hanesyddol a diwylliannol gwahanol.

Er bod ISO 639 yn rhestru codau am Hen Tsieineeg och a Tsieineeg Canol Diweddar ltc, nid ydynt o dan Tsieineeg ar restr ISO 639-3 gan fod y naill yn iaith hynafol ar llall yn iaith hanesyddol.