ⓘ Iaith leiafrifedig. Term sosioieithyddiaeth ydy ieithoedd lleiafrifedig sydd yn cyfeirio at ieithoedd sydd wedi dioddef gwahaniaethu yn eu herbyn, erledigaeth n ..

                                     

ⓘ Iaith leiafrifedig

Term sosioieithyddiaeth ydy ieithoedd lleiafrifedig sydd yn cyfeirio at ieithoedd sydd wedi dioddef gwahaniaethu yn eu herbyn, erledigaeth neu waharddiad yn ystod eu hanesion.

Mae hin gysyniad sydd yn canolbwyntio ar weithred sydd wedi arwain at lai o ddefnydd o iaith. Mae hin wahanol ir term iaith leiafrifol sydd yn cyfeirio at nifer cymharol isel o siaradwyr neu ddefnyddwyr. Nid ywr ddau derm wastad yn gyfystyr.

Maer ieithoedd Ös a Tofa yn enghreifftiau o ieithoedd lleiafrifedig oherwydd mae siaradwyr yr ieithoedd wedi cael eu gwawdio neu eu banio am siarad yr ieithoedd.