ⓘ Folkspraak. Mae Folkspraak yn iaith anorffenedig yn seiliedig ar ieithoedd Almaenig gydar bwriad o fod yn hawdd ei ddysgu i unrhyw siaradwr frodorol or ieithoed ..

                                     

ⓘ Folkspraak

Mae Folkspraak yn iaith anorffenedig yn seiliedig ar ieithoedd Almaenig gydar bwriad o fod yn hawdd ei ddysgu i unrhyw siaradwr frodorol or ieithoedd Almaenig, gan ei wneud yn gymwys fel math o lingua franca ymysg cymuned siaradwyr ieithoedd Almaenig.

Maer gair Folkspraak yn cael ei ddefnyddio yn ogystal mewn ffordd mwy cyffredinnol i drafod cydweithio ieithyddol Rhyng-Almaenig.

                                     

1. Hanes

Mae datblygiad y prosiect iaith yn cymryd lle gan mwyaf arlein mewn grŵp Yahoo. Ceir sawl gwahaniaeth am bwyntiau gramadeg ac orgraff ac mae sawl fersiwn, neu dafodiaeth gwahanol or iaith wedi datblygu. Ceir anghytuno dros ba ffynhonell ieithyddol i seilior geiriau a gramadeg arnynt. Bydd rhai datblygwyr felly, yn cael ysbrydoliaeth ir iaith Ffriseg, Is-Almaeneg Plattdeutsch a Norwyeg Nynorsk yn ogystal âr ieithoedd ffurfiannol eraill; Saesneg, Iseldireg, Almaeneg, Daneg a Norwyeg Bokmål, a Swedeg.

                                     

2. Gorolwg

Y syniad tu ôl y prosiect you for siaradwyr un iaith Germanaidd yn gallu darllen a deall Folkspraak o fewn wythnos ai hysgrifennu o fewn mis.

Mae datblygiad yr iaith yn debyg i broses datblygiad Interlingua. I greu iaith neu trefn gramadegol mae Folkspraak yn defnyddio samplau or holl ieithoedd Germanaidd i greu y ffurf mwyaf cyffredin. Gwneir defnydd hefyd o ieithoedd creu Almaenig eraill.

                                     

3. Tafodieithoedd

O achos y rhaniadau ac anghytuno o fewn Folkspraak, ceir sawl prosiect a tafodiaith gwahanol.

Frenkisch

Mae Frenkisch yn waith annibynnol o fewn Folkspraak. Fei datblygwyd gan David Parke.

Nordienisk

Mae Nordienisk yn ail waith annibynnol o fewn Folkspraak. Ni wyddir ei chreadwr.

                                     

3.1. Tafodieithoedd Middelspraak

Mae Middelspraak hefyd Middelsprake yn iaith-greu a ddyluniwyd gan Ingmar Roerdinkholder, a ddaeth, maes o law, i fod yn aelod a geisiodd datblygu Folkspraak. Daeth Middelspraak i ymdebygun fawr i Folkspraak, ac, or herwydd, fei gwelir fel amrywiaeth arni. Y prif wahaniaeth rhwng y ddwy iaith ywr sillafu a ffonoleg. Mae Middelspraak yn fwy ceidwadol, archaig, tra bod ffocws mwy cyfoes a syml i Folkspraak.

Creuwyd Middelspraak drwy gymharu 8 iaith Germanaidd fyw: Saesneg, Almaeneg, Iseldireg, Daneg,Sweded, Is-Sacsoneg, Ffrisieg a Norwyeg Nynorsk. Crewyd iaithEnglish, German, Dutch, Danish, Swedish, Low Saxon, Frisian and Norwegian Nynorsk; resulting in an canolradd rhwng Gorllewin Sganinafia a fersiynau Almaenig.

                                     

3.2. Tafodieithoedd Frenkisch

Mae Frenkisch yn waith annibynnol o fewn Folkspraak. Fei datblygwyd gan David Parke.

                                     

4.1. Gramadeg Y Wyddor ac Ynganu

Maer wyddor Folkspraak yn defnyddio wyddor Lladin sylfaenol ISO. Mae cytseiniaid dwbl a grwpiau cytseiniol yn nodi llefariaid byr. Maer c yn cynrychioli IPA/s/ o flaen llefariaid blaen e i y eu ac IPA/k/ ac mewn unrhyw fan arall. Maer deugraff th a ph yn cynrychioli yr un ynganiad â t a p. Ni ddefnyddir nodau diacritig.                                     

4.2. Gramadeg Morffoleg

Does gan Folkspraak dim amrywiaeth ansoddeiriol a llafar. Mae enwau a greir o ansoddeiriau yn ogystal â berfenwau syn terfynnu mewn -e fel yn de andere yr arall a have i gael, to have. Does dim gwahaniaeth rhwng Nouns made from adjectives as well as infinitives end in -e as in de andere the other and have to have. There is no distinction between andoddeiriau ac adferfau.

Does dim cenedl enwau heblae mewn rhagenwau personol: si hi, she, hi fe, he, ik fi, I, mi fi, me.

Gwneud enwau yn lluosog drwy ychwanegu -e neu, os ywr enw yn gorffen gyda llefariad di-acen, gydag -s. Mann dyn, man, manne dynion, men, auto car, autos ceir, cars.

                                     

4.3. Gramadeg Cystrawen

Y drefn sylfaenol yw goddrych-berf-gwrthrych, SVO, subject–verb–object. Gofynir cwestiwn dwy ddweud tu chwith, berf-goddrych-gwrthrych, VSO.

                                     

5. Enghreifftiau

Ceir Gweddir Arglwydd mewn sawl tafodiaith neu amrywiaeth Folspraak.

O Erthygl 1 Datganiad Hawliau Dynol Ryngwladol:

All mensklik wesings âre boren frî on gelîk in werdigheid on rejte. Dê âre begifted mid ferstand on gewitt on skulde behandele êlkên in en gêst av brôderhêd.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

                                     

6. Dolenni

 • Amlinelliad Cryno o Middelspraak Archifwyd 2014-08-12 yn y Peiriant Wayback.
 • Middlespraak - Iaith Gyffredin Almaenig - y Grŵp Yahoo lle datblygir Middelspraak
 • Folksprak.org - cynnwys gwybodaeth gramadegol, geirfa a wici
 • Frenkisch Grammatik
 • casgliad o ddrafftiau Folksprak Archifwyd 2014-07-29 yn y Peiriant Wayback.
 • Amluniad or Perthynas gydag Iseldireg
 • Geiriadur Saesneg-Folksprak dictionary
 • Tudalen Folkspraak ar Omniglot
 • Folkspraak: Germanic Auxiliary Language - y Grŵp Yahoo, lle datblygir Folkspraak
 • Folkspraak ar Wikibooks
 • Folkspraak page yn Langmaker ddim ar gael yn uniongyrchol, mwyach