ⓘ Ymddygiadaeth. Damcaniaeth yn y gwyddorau cymdeithas, seicoleg yn bennaf, yw ymddygiadaeth sydd yn defnyddio dulliau empirig i ddeall ymddygiad bodau dynol, cym ..

                                     

ⓘ Ymddygiadaeth

Damcaniaeth yn y gwyddorau cymdeithas, seicoleg yn bennaf, yw ymddygiadaeth sydd yn defnyddio dulliau empirig i ddeall ymddygiad bodau dynol, cymdeithas, ac anifeiliaid yn wrthrychol.

                                     

1. Hanes athroniaeth

Dangosai ffurf gynnar ar ymddygiadaeth yn Leviathan 1651 gan Thomas Hobbes, sydd yn dadlau taw pleser a phoen sydd yn rheoli ymddygiad dynol. Bur safbwynt hwn yn gwrthddweud yr hen athronwyr, megis Aristoteles, a roddai pwyslais ar allu rhesymu, a chred y diwinyddion Cristnogol, megis Tomos o Acwin, taw ffydd a moesoldeb sydd yn rheoli ymddygiad.