ⓘ Pareidolia. Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol ble maer meddwl yn ymateb i stimulus, delwedd neu sain fel arfer, trwy ganfod patrwm cyfarwydd er nad ywn bodo ..

                                     

ⓘ Pareidolia

Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol ble maer meddwl yn ymateb i stimulus, delwedd neu sain fel arfer, trwy ganfod patrwm cyfarwydd er nad ywn bodoli mewn gwirionedd.

Enghreifftiau cyffredin yw delweddau ymddangosiadol o anifeiliaid, wynebau, neu wrthrychau mewn ffurfiannau cwmwl, y Dyn yn y Lleuad, tybiedig, Hen Wr y Lleuad, Cwningen y Lleuad, negeseuon cudd o fewn i gerddoriaeth sydd wedii recordio ac yn cael ei chwarae am yn ôl neu a gyflymder cynt neu arafach nag arfer, a chlywed lleisiau mewn synau annisgwyl fel sŵn tymherwr neu ffan.

                                     

1. Etymoleg

Maer gair yn tarddu or geiriau Groeg para.

                                     

2. Ffenomena perthnasol

Mae amryw o hen arferion darogan Ewropeaidd yn cynnwys elfennau o ddehongli cysgodion syn cael eu taflu gan wrthrychau. Er enghraifft, mewn molybdomanaeth, mae siap yn cael ei greu ar hap trwy arllwys tin toddedig i ddŵr oer ai ddehongli ar sail y cysgod maen ei daflu mewn golau cannwyll.

Mae person cysgod hefyd yn cael ei adnabod fel ffigwr cysgod, bod cysgodol neu fas du yn aml yn cael ei weld fel pareidolia. Mae darn o gysgod yn cael ei weld fel ffigwr byw, yn arbennig os ydynt wediu dehongli gan gredwyr yn y goruwchnaturiol fel presenoldeb ysbryd neu endid arall.

Pareidolia ywr hyn sydd, yn ôl rhai amheuwyr, yn achosi i bobl gredu eu bod wedi gweld ysbrydion.