ⓘ Gwarchodfa Natur Mere Sands. Mae Gwarchodfa Natur Mere Sands yn warchodfa natur yn Rufford, Swydd Gaerhirfryn, sydd yn cynnwys coetir a llynnau, gyda chanolfan ..

                                     

ⓘ Gwarchodfa Natur Mere Sands

Mae Gwarchodfa Natur Mere Sands yn warchodfa natur yn Rufford, Swydd Gaerhirfryn, sydd yn cynnwys coetir a llynnau, gyda chanolfan ymwelwyr, 6 cuddfan a maes parcio. Maint y warchodfa yw 42 hectar.

                                     

1. Adar

Gwelir Coch y Berllan, Llwyd y Coed, Cnocell Fraith Fwyaf, Titw’r Helyg, Titw Tomos Las, Gwyach Fawr Gopog, Corhwyaden, Hwyaden Gopog, Llydanbig, Hwyaden Lostfain, Glas y Dorlan, Aderyn y Bwn, Hwyaden Ddanheddog, Hwyaden Lygad Aur, Hwyaden Wyllt, Hwyaden yr Eithin, Cwtiad Torchog Bach, Llinos Bengoch, Dringwr Bach, Rhegen y Dŵr, Bras y Cyrs, Hwyaden Bengoch a Hwyaden Lwyd.

Gwelir hefyd 15 math gwahanol o was y Neidr.