ⓘ Gwarchodfa Genedlaethol Natur Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedyddield. Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedydd yn warchodfa natur ..

                                     

ⓘ Gwarchodfa Genedlaethol Natur Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedyddield

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedydd yn warchodfa natur ar y ffin rhwng Swydd Amwythig a Wrecsam. Mae’n gyforgors fawr, un o’r fwyaf ym Mhrydain. Mae Camlas Llangollen yn mynd trwy’r warchodfa. Maent y warchodfa yw 948 hectar.

Mae 18 math o fwsog, Chwys yr Haul, Llafn y Bladur, Rhosmari Gwyllt, Chwesigenddail Lleiaf, Corsfrwynen Wen, Dicranum bergeri, Dicranum leioneuron a Sphagnum pulchrum. Mae hefyd Mwyaren y Berwyn, Creiglusen a Llugaeronen, Pryf Gwellt, 29 math o Fursen a Gwas y Neidr, 670 math o Wyfyn a 32 math o.Löyn Byw. Mae Nadroedd, Madfall a 166 math o adar.