ⓘ Deddf Llywodraeth Leol, Cymru, 1994. Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd llywodraeth leol yng Nghymru yw Deddf Llywodraeth Leol 1994. Creodd y Deddf ..

                                     

ⓘ Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994

Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd llywodraeth leol yng Nghymru yw Deddf Llywodraeth Leol 1994.

Creodd y Deddf y strwythur llywodraeth leol gyfredol yng Nghymru o 22 o awdurdodau unedol, a diddymodd strwythur dwy-haen flaenorol a oedd wedii greu o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o siroedd a dosbarthau. Daeth i rym ar 1 Ebrill 1996.