ⓘ Achyddiaeth neu hel achau ywr enw a roddir ar y weithgaredd o ymchwilio a dilyn lliniachau a hanes teuluol. Maen broses cymleth syn fwy na chlymu casgliad o enw ..

                                     

ⓘ Achyddiaeth

Achyddiaeth neu hel achau ywr enw a roddir ar y weithgaredd o ymchwilio a dilyn lliniachau a hanes teuluol. Maen broses cymleth syn fwy na chlymu casgliad o enwau i goeden teulu. Wrth hel achau, mae ymchwiliwr yn adnabod teuluoedd hynafiadol neu ddisgynnyddion gan ddefnyddio cofnodion hanesyddol i sefydlu perthynas biolegol, genetig neu teuluol. Mae cagliadau dibynadwy wedi eu seilio ar wybodaeth a thystiolaeth ac yn dibynnu ar ansawdd y ffynonellau, yn ddelfrydol, cofnodion gwreiddiol ai defnyddir yn hytrach na gwybodaeth ail law.

Cofnodion au defnyddir yn y broses o hel achau:

 • Cofnodion genedigaethau
 • Cofnodion marwolaethau
 • Cofnodion bywiol
 • Cofnodion priodas ac ysgaru
 • Cynhebrwng neu farwolaeth
 • Cofnodion Eglwys / Capel
 • Cofnodion mabwysiadu
 • Bywgraffiadau
 • Bedyddio
 • Bar neu bat mitzvah
 • Bedydd esgob
 • Cyfrifiad
 • Aelodaeth
 • Priodas
 • Cyfeiriaduron dinesig neu ffôn
 • Cofnodion sifil
 • Cofnodion llys
 • Adroddiadau crwner
 • Record trosedd
 • Cofnodion allfudiad, mewnfudiad a dinasyddiad
 • Cofnodion meddygol
 • Cofnodion milwrol a chonsgripsiwn
 • Cofnodion ysgol a chymdeithas alumni
 • Erthyglau papur Newydd
 • Rhestrau teithwyr llong
 • Coflithoedd
 • Dyddiaduron, llythyron personol a Biblau teuluol
 • Cofnodion pensiwn
 • Cofnodion rhestrau pleidleisio
 • Cofnodion galwedigaethol
 • Cofnodion treth
 • Ewyllys a profeb
 • Pasbort
 • Hanesion llafar
 • Cofnodion tloty, wyrcws, elusendy, ac gwallgofdy
 • eiddo tir a thai, gweithredoedd tai
 • Ffotograff
 • Cerrig beddau, cofnodion mynwent