ⓘ Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Yn y Deyrnas Unedig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, weithiau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol, ywr enw a roddir ar warchdfa natur a ..

                                     

ⓘ Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Yn y Deyrnas Unedig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, weithiau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol, ywr enw a roddir ar warchdfa natur a ddynodir gan un o asiantau cefn gwlad y llywodraeth.

Dan delerau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, rhoddwyd hawl ir Comisiwn Cefn Gwlad Cymru, oedd ar y pryd yn gyfrifol am Gymru a Lloegr, a Chomisiwn Cefn Gwlad yr Alban, ddynodi gwarchodfeydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Maer hawl i ddynodi gwrachodfeydd yng Nghymru yn awr gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.