ⓘ Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru. Gweinyddir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd ar hawl i ddynodi ..

                                     

ⓘ Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Gweinyddir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd ar hawl i ddynodi safleoedd newydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Ar hyn o bryd mae 71 ohonynt yng Nghymru. Mae eu maint yn amrywion fawr; y lleiaf yw Dan-yr-Ogof, syn 0.52 ha, ar mwyaf ywr Berwyn, syn 7.920ha. Mae 58% ohonynt yn llai na 100 ha.

Y safle gyntaf iw dynodin Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru oedd Cwm Idwal, yn 1954.

                                     

1. Gogledd Cymru: Gwynedd, Conwy, Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych

 • Allt y Benglog
 • Hafod Garregog
 • Coed Camlyn
 • Y Berwyn
 • Ynys Enlli
 • Cwm Glas Crafnant
 • Cors Geirch
 • Ceunant Llennurch
 • Coed Cymerau
 • Yr Wyddfa
 • Maes-y-Facrell
 • Ceunant Cynfal
 • Coed Tremadog
 • Rhinog
 • Cwm Idwal
 • Coed Dolgarrog
 • Mawnogydd Fenn’s, Whixall a Bettisfield rhan yn Lloegr
 • Morfa Harlech
 • Morfa Dyffryn
 • Coed Gorswen
 • Coed y Rhygen
 • Hafod Elwy
 • Coed Ganllwyd
 • Coedydd Aber
 • Coedydd Maentwrog
                                     

2. De Cymru: Sir Benfro, de Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Sir Fynwy ar cymoedd

 • Cors Crymlyn a Pant y Sais
 • Lady Park Wood
 • Cors Goch, Llanllwch
 • Carmel
 • Ynys Dewi
 • Oxwich
 • Corsydd Llangloffan
 • Y Stagbwll
 • Nant Irfon
 • Craig Cerrig Gleisiad a Fran Frynych y man mwyaf deheuol ym Mhrydain i blanhigion arctig-alpaidd
 • Coedmor
 • Whiteford
 • Fiddlers Elbow
 • Ogof Ffynnon Ddu
 • Rhos Goch
 • Coedydd Pen-hŵ
 • Cors y Llyn
 • Parc Dinefwr
 • Ty Canol
 • Coed Pengelli
 • Penrhyn Gwyr Rhosili i Borth Eynon
 • Ynys Skomer
 • Gwlypdiroedd Casnewydd
 • Coed-y-Cerrig
 • Pwll a Thwyni Cynffig
 • Craig y Cilau
 • Cwm Clydach
 • Merthyr Mawr
 • Coed Dyffryn Coombe
 • Gwales
 • Arfordir Penrhyn Gŵyr