ⓘ Strwythur poblogaeth. Mae Strwythurau poblogaeth yn arddangos data ar gyfer oedrannau a rhyw poblogaethau gwahanol mewn gwahanol ardaloedd ar draws y byd. Ceir ..

                                     

ⓘ Strwythur poblogaeth

Mae Strwythurau poblogaeth yn arddangos data ar gyfer oedrannau a rhyw poblogaethau gwahanol mewn gwahanol ardaloedd ar draws y byd. Ceir dau ddimensiwn sylfaenol i strwythur unrhyw boblogaeth. Y rhain ywr cydbwysedd rhwng y rhywiau, ar rhaniadau rhwng y gwahanol grwpiau oedrannau. Fel arfer cynrychiolir y dimensiynnau ar ffurf pyramid poblogaeth syn dangos dosbarthiad cymharol y niferoedd mewn categoriau oedran.

Dyma pyramidau poblogaeth y camau ar y model trawsnewid demograffig.