ⓘ Natur, yn yr ystyr ehangaf, ywr byd neur bydysawd naturiol, corfforol neu faterol. Gall Natur gyfeirio at ffenomenar byd ffisegol, ac felly at fywyd yn gyffredi ..

Wicca (gwahaniaethu)

Wica, crefydd a seilir ar natur. Gall Wicaidd hefyd gyfeirio at: Wicca cyfrs o lyfrau, teitl cyhoeddir DU o Sweep gan Cate Tiernan Wiccan comig, goruwcharwr llyfr comig Marvel

                                     

ⓘ Natur

Natur, yn yr ystyr ehangaf, ywr byd neur bydysawd naturiol, corfforol neu faterol. Gall "Natur" gyfeirio at ffenomenar byd ffisegol, ac felly at fywyd yn gyffredinol. Mae astudio natur yn rhan fawr, os nad yr unig un, o wyddoniaeth. Er bod bodau dynol yn rhan o natur, mae gweithgarwch dynol yn aml yn cael ei ddeall fel categori ar wahân i ffenomenau naturiol eraill. O fewn gwahanol yr ystyron or gair, heddiw, mae" natur” yn aml yn cyfeirio at ddaeareg a bywyd gwyllt.

Maer gair natur yn tarddu or gair Lladin natura, neu "hanfodion". Maen golgu genedigaeth.

Mae Natura yn gyfieithiad Lladin or gair Groeg physis φύσις, a oedd yn ymwneud yn wreiddiol â nodweddion cynhenid planhigion, anifeiliaid a nodweddion eraill y Ddaear. Datblygiad o hyn ywr cysyniad o natur yn ei gyfanrwydd, y bydysawd corfforol; dechreuodd gyda rhai cymwysiadau craidd or gair φύσις gan athronwyr cyn-Socratig, ac mae wedi ennill ei blwyf yn gyson ers hynny. Parhaodd y defnydd hwn o fewn y dull gwyddonol modern dros y canrifoedd diwethaf.